ענף הבננות

  • נפתחה ההרשמה לפנימייה תשעח
תמונת הנושא של העמוד
  • מיזם משותף של כפר גלים וחברת “בננות החוף”.
  • מגדלים כ-220 דונם בננות בבתי רשת המושקים במים שפירים ובמים מושבים המגיעים ממאגר קיבוץ החותרים.
  • בענף קיים בית רשת לימודי על שטח של דונם במתחם הכפר. בתוכו נערכים ניסויים לגידול בננות בפיקוחם של המדריכים האזוריים ואנשי מקצוע מהאזור.