עבודות גמר בשנתון יא

תמונת הנושא של העמוד

בשנתון יא ניתן לכתוב עבודת גמר בהיקף של 5 יח”ל בתחומים מגוונים.
כל עבודה צריכה להיות מלווה במנחה – מורה מבית הספר או ממוסד אקדמי אחר (המורה חייב להיות בעל תואר שני).
המעוניינים יפנו בתחילת השנה למורה דוד קראוס להיוועצות ולבניית התהליך הדו-שנתי.
את העבודות יש להגיש עד חודש ינואר של כיתה יב.