עבודה במשק

  • נפתחה ההרשמה לפנימייה תשעח
תמונת הנושא של העמוד
בכפר הנוער גלים משק חי פעיל הכולל רפת, חממה ,מחלבה ופינת חי. 
אחד מערכי החזון החינוכי של הכפר הוא החזרת ערכי העבודה במשק והשרשתו בקרב תלמידי בית הספר וחניכי הפנימייה.
כיום משתלבים תלמידי בי”ס בעבודה במחלבה ובפינת החי.
חניכי הקבוצה הצעירה בפנימייה משתלבים אחה”צ לעבודה בפינת החי, במחלבה, בחממה ובנוי.