נוהלים ושעות פתיחה

  • נפתחה ההרשמה לפנימייה תשעח
תמונת הנושא של העמוד

שעות פתיחת הספריה

הספרייה פתוחה לקהל בימים א’-ה’ בין השעות 7.45-15.15

כללי התנהגות בספרייה

א. יש לכבד את הוראות הספרניות ולהישמע להן.
ב. נדרש מכל התלמידים לשמור על השקט.
ג. את התיקים יש להשאיר בכניסה לספרייה.
ד. אין להכניס אוכל ושתייה לספרייה.
ה. יש לשמור על שלמות הרכוש והציוד, הספרים והמחשבים.
ו. כניסת תלמידים בודדים המגיעים ביוזמתם אינה מוגבלת, אך שיקול הדעת של הספרניות בהתאם למצב הנתון באותה שעה- הוא הקובע.
ז. בסיום העבודה יש להשאיר מקום נקי ומסודר.

נוהל החזרת ספרי לימוד

  • כל תלמיד יקבל לביתו תדפיס ובו רשימת הספרים הנמצאים ברשותו.
  • על ההורים לוודא שאכן הספרים נמצאים ברשותם ולדאוג שהספרים יהיו עטופים בניילון שקוף בלבד או לא עטופים בכלל. עליהם גם לוודא שמספר העותק על הברקוד בספר תואם למספר העותק בתדפיס.
  • תהליך החזרת הספרים מתבצע באופן כיתתי ובנוחכות המחנך בהתאם ללוח הזמנים שתואם ע”י הנהלת ביה”ס והובא לידיעת התלמידים.
  • תלמיד שהשחית ספר חדש או קשקש בתוכו וכן תלמיד שאבד לו ספר יצטרך לשלם עבורו 55 ש”ח.
  • תלמיד שמעוניין להשאיר אצלו ספר לחופשת הקיץ מתבקש במועד החזרת ספרים להביא המחאה לפקודת “ביה”ס הצפוני חוף כרמל” בסכום של 55 ש”ח עבור כל ספרשברצונו לשמור כפיקדון.
    במידה ולא ינהג ע”פ נוהל זה יחשבו הספרים כאבודים.
  • ניתן להחזיר ספרים עד 15.07.2013. מתאריך זה נאלץ בית הספר לרכוש ספרים עבור תלמידיו לשנת הלימודים הבאה. מסיבה זו יחוייב התלמיד בתשלום עבור הספרים שלא החזיר.

זכרו- החזרת ספרים ו/או הזדכות על ספרים אבודים הינו תנאי לקבלת תעודה במועד.
אי הסדרת החוב ימנע מהתלמידים אפשרות לקבל ספרי לימוד חדשים בשנת הלימודים הבאה.