מתימטיקה

  • נפתחה ההרשמה לפנימייה תשעח
    נפתחה ההרשמה לפנימייה תשעח
תמונת הנושא של העמוד

הוראת המתימטיקה

הוראת המתמטיקה בביה”ס גלים פועלת בצורה ספירלית, ומבוססת על תכנית הלימודים של משרד החינוך.
בביה”ס פועלים פרויקטים מיוחדים :” כיתת מצוינות”, ” כיתת טלם ” (טכניון לעידוד המתמטיקה).

הערכת המקצוע:

  • בסוף כיתה ז’ מתקיימת משימת הערכה ארצית (מבחן מפמ”ר)
  • בסוף כיתה ח’ מתקיים מיצ”ב.
  • בסוף כיתה ט’ מתקיימת משימת הערכה ארצית (מבחן מפמ”ר).
  • בסוף כיתה י’ מוערכים תלמידי 3 יח”ל, בהערכה חלופית, על תכנים של שאלון 801 המהווה 25% מציון הבגרות. ההערכה היא פנימית.
  • בסוף כיתה י”א נבחנים התלמידים בבגרות של משרד החינוך, לפי רמת היח”ל בו שובץ. (שאלונים: 802 – 3 יח”ל,804 – 4 יח”ל,806 – 5 יח”ל).
  • בסוף כיתה י”ב נבחנים התלמידים בבגרות של משרד החינוך,(שאלונים: 803 – 3 יח”ל,805 – 4 יח”ל,807 – 5 יח”ל).

רכזי המקצוע:

תפקיד שם E-mail
חט”ב – כיתות ז’ ו-ח’ סוננזון ענת anatson@gmail.com
חט”ע וחט”ב – כיתות ט’ ו-י’ גולדנר ורד aviadgold@walla.com
חט”ע – כיתות י”א ו-י”C לימפרט בוריס ribo86_1@walla.com

אתרים מומלצים

משימות מתוקשבות לשעת חירום

שכבה תרגיל מייל ליצירת קשר
שכבת ז’ למשימה המקוונת aviadgold@walla.com
שכבת ח’ להורדת התרגיל arion.nurit1@gmail.com
שכבת ט’ להדפסת התרגיל
סרטוני פתרונות (למתקשים)
ribo86_1@walla.com