מועצת חניכים

  • נפתחה ההרשמה לפנימייה תשעח
תמונת הנושא של העמוד

במועצה 15 נציגים אשר נבחרו לייצג את קבוצתם.
המועצה תפעל לקידום תוכניות חברתיות ותרבותיות בכפר.
המועצה תפעל בפורום של ועדות אשר יעסקו בתחומי החיים השונים והמגוונים בפנימייה.
נציגי המועצה ישולבו במועצת הנוער של חוף הכרמל.