מדעים

  • נפתחה ההרשמה לפנימייה תשעח
תמונת הנושא של העמוד

הערכת המקצוע:

  • בסוף כיתה ז’ מתקיימת משימת הערכה ארצית (מבחן מפמ”ר) בהיקף של 4 שעות שבועיות הכוללות כימיה, פיזיקה וביולוגיה
  • בסוף כיתה ח’ מתקיים מיצ”ב. בהיקף של 5 שעות שבועיות הכוללות כימיה, פיזיקה וביולוגיה
  • בסוף כיתה ט’ מתקיימת משימת הערכה ארצית (מבחן מפמ”ר). בהיקף של 3 שעות שבועיות כימיה וביולוגיה ושעתיים שבועיות פיזיקה.

תוכניות מצויינות במדעים:

  • כיתות ז’תלמידי טל”מ מתמטיקה משתתפים בסדרת 6 מפגשי העשרה מדעית בטכניון בתחומי המדע השונים.
  • כיתות ח’תלמידי טל”מ משתתפים בסדרת 12 מפגשי העשרה מדעית בטכניון בתחומי הביוטכנולוגיה, הפיזיקה והרובוטיקה
  • כיתות ט’כל התלמידים משתתפים בכתיבת עבודת חקר מדעית במסגרת לימודי המדעים. התלמידים הציגו את העבודות ביריד חקר מחט”ב ומשכבת י’ בהרצאות, בהצגת הניסויים, הכנת פוסטר מדעי, מצגות ואף טעימות.
    ותלמידי המצוינות המדעית בכיתה ט’ השתתפו בסדרה של 3 מפגשים ללמידת נושאי חקר בתחום הביולוגיה הימית, במכון לחקר ימים ואגמים, וביצעו ניסוי חקר באלמוגים ובאצות. כמו כן השתתפו בסדרה של 3 מפגשים בטכנודע בתחומי הפיזיקה והאסטרונומיה.

תמונות מיריד החקר המדעי