לשון

  • נפתחה ההרשמה לפנימייה תשעח
תמונת הנושא של העמוד

הוראת הלשון

הוראת הלשון בביה”ס גלים פועלת בצורה ספירלית, ומותאמת לתכנית הלימודים של משרד החינוך.
תכנים רבים במקצוע נלמדים בשיטת PBL (למידה מבוססת פרויקטים).

הערכת המקצוע:

  • בסוף כיתה ז’ מתקיימת משימת הערכה ארצית.
  • בסוף כיתה ח’ מתקיים מיצ”ב.
  • בסוף כיתה ט’ מתקיימת משימת הערכה ארצית.
  • בסוף כיתה י’ מוערכים התלמידים בהערכה חלופית, המהווה 30% מציון הבגרות. ההערכה היא פנימית.
  • בסוף כיתה י”א נבחנים התלמידים בבגרות של משרד החינוך, לפי האפשרות שבחר ביה”ס.

רכזות המקצוע:

חט”ב – עינת גז-כהן
חט”ע – שרון זיגדון

לאתר שלנו

https://sites.google.com/site/galimkore/

פרויקט בלשון לכיתות ז’.

QR

משימות מתוקשבות לשעת חירום

שכבת ז’​

שכבה תרגיל מייל ליצירת קשר
שכבת ז’  למשימה המקוונת einatgez@gmail.com
שכבת ח’ למשימה המקוונת einatgez@gmail.com
שכבת ט’ למשימה המקוונת einatgez@gmail.com
שכבת י’ למשימה המקוונת argamanj05@gmail.com
שכבת י’ (תחביר) להורדת המשימה argamanj05@gmail.com
שכבת י”א למשימה המקוונת shzigdon@gmail.com
שכבת י”ב למשימה המקוונת argamanj05@gmail.com