חממה לימודית/אקולוגיה

  • נפתחה ההרשמה לפנימייה תשעח
תמונת הנושא של העמוד
  • המצויים בה גידולים אורגניים לצד גידולים של צמחי נוי, המשמשים לטיפוח ונראות הכפר.
  • החממה משמשת כמתחם לימודי חוויתי, התנסותי ועבודה של תלמידי הכפר השונים, וכל זאת ע”י נקודות עניין מגוונות ומאתגרות במרחב.