התנדבות בקהילה

  • נפתחה ההרשמה לפנימייה תשעח
תמונת הנושא של העמוד

מתוך הנחה שנתינה מחזקת את הנותן ומעשירה אותו, חניכי הפנימייה בכתות חט”ב תורמים שעתיים שבועיות מזמנם בענפי המשק השונים בכפר בחונכות אישית. 
חניכי השכבה הצעירה יתנדבו במסגרת בני מצווה.

מעבר לתרומה האישית הקבוצות החינוכיות מתנדבות מחוץ לכפר בבית תמחוי, בארגון “לתת”, עמותת “אחווה”,בי”ס כרמל וים ועוד…