הרשמה לביה”ס גלים

  • נפתחה ההרשמה לפנימייה תשעח
תמונת הנושא של העמוד

רישום לשנה”ל תשפ”ב

רישום באתר המועצה

לצפייה בעלון הרישום המלא לחצו על הקישור או על התמונה 

עלון רישורם

    1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לצפייה במצגת