הרשמה לביה”ס גלים

  • נפתחה ההרשמה לפנימייה תשעח
תמונת הנושא של העמוד

לרישום באתר המועצה של חוף הכרמל לחצו על לוגו המועצה

לחוברת המידע המכילה את כל הפרטים לחצו על התמונה 

ד

כל המידע מערב החשיפה – לחצו על התמונה

 

ח