הרפת

  • נפתחה ההרשמה לפנימייה תשעח
תמונת הנושא של העמוד

משמש כענף רווחי בכפר ובנוסף כסביבה לימודית חווייתיות ומאתגרת עבור תלמידי וחניכי הכפר. הענף מציע היכרות רחבה עם תהליך גידול הפרה והחליבה פרט: החל מלידת העגל ועד לביצוע החליבה בפועל.