המחלבה

  • נפתחה ההרשמה לפנימייה תשעח
תמונת הנושא של העמוד

משמשת כענף תפעולי ורווחי אך בעיקר לימודי של הכפר. מייצרת מגוון גבינות, מחלב שמסופק מענף הרפת, המיועדות לשימוש מקומי של פנימיית הכפר- מטבח הכפר ולמכירה חיצונית. במחלבה לומדים ועובדים חניכי הכפר בייצור גבינות שונות.