היסטוריה

  • נפתחה ההרשמה לפנימייה תשעח
    נפתחה ההרשמה לפנימייה תשעח
תמונת הנושא של העמוד

משימות מתוקשבות לשעת חירום

שכבה תרגיל מייל ליצירת קשר
שכבת ח’ להורדת התרגיל dudukr@gmail.com
שכבת ט’ להורדת התרגיל saleh@kfargalim.co.il
שכבת י’ להורדת התרגיל andrea@kfargalim.co.il
שכבת י”א להורדת התרגיל moshe@kfargalim.co.il