בית הספר

תמונת הנושא של העמוד

בית הספר “גלים” חיי ונושם כל העת אתגרים חינוכיים, אשר במרכזם עומד ייעוד מרכזי אשר הינו חינוך דור העתיד של אזרחי המחר במדינת ישראל ובקהילת חוף הכרמל בפרט.
צוות בי”ס רואה בתלמידים ישויות חברתיות מנהיגות. תהליך הלמידה עוסק בפיתוח הנושא בדגש על מנהיגות סביבתית ועקרונות הקיימות, בשילוב הרצון לשאיפה למצוינות אישית ואחריות חברתית.
אנו מאמינים שעל ידי הכרה של צוות בי”ס בנקודות החוזק של תלמידיו ויצירת תחומי עניין המתאימים לכל תלמיד ותלמיד, נוכל להביא לשינויים רבים ומעניינים במעגלי החיים השונים בקהילה וליצור קבוצות תלמידים מאותגרות, מצליחות ומצטיינות.
תהליך ההובלה למצוינות אישית בבית הספר מתרחשת ע”י חינוך אישי: SML= SELF MANAGED LEARNING
מטרת החינוך האישי להעניק יחס אישי לכל תלמיד, לפתח קשב ואמפטיה לעצמנו ולסובבים אותנו.
לתת לכל תלמיד מקום של כבוד ותחושת ערך של יחיד חשוב.
הלמידה נעשית מתוך היכרות אישית, מיפוי נקודות החוזק של התלמיד וחתירה לקראת מצוינות. באמצעות כל אלה תיווצר למידה רלוונטית ומשמעותית ליחיד.
במערכת השעות של התלמידים משובצים 2-3 שעות שבועיות שיוקדשו לחינוך האישי בקבוצות הקטנות.

מרכזי החדשנות-

במערכת השעות של התלמיד משובצות 2-3 שעות שבועיות, שבהן משולב התלמיד באחד ממרכזי החדשנות בכפר. התלמיד בוחר לפי נטיות ליבו מרכז שמתאים לו, אשר בו הוא יכול למצות את כישוריו ולספק לעצמו אתגר בתחום בו בחר, כחלק מקבוצה בעלת מטרות משותפות.
במרכזי החדשנות תפיסת ההוראה היא לפי עקרונות ה- PBL למידה מבוססת פרויקטים ((project based learning.

מרכזי החדשנות הם: מרכז רובוטיקה- מרכז תקשורת- עיתונות- מרכז תקשורת- קולנוע וטלוויזיה- מרכז תקשורת- רדיו- מרכז ווטרינרי- מרכז ביו טכנולוגיות מזון מחלבה- מרכז חקר ביולוגי- פינת חי- מרכז חקר מדעים- מרכז האומנות- מרכז נוי וסביבה- מרכז הכלבייה- המרכז האקולוגי- מרכז התיאטרון- מרכז הרפת.

מסלול מואץ למצוינות:

“המצוינות היא מידת הרצון, השאיפה למצוינות היא מידת ההשקעה, והשמים הם הגבול” (לא ידוע) המסלול המואץ מאפשר לתלמידים מצטיינים למצות את כישוריהם, יכולותיהם הלימודיות בתחומי דעת נוספים שאינם כלולים בתוכנית הלימודים הפורמאלית באמצעות דרכי הוראה מגוונות, אתגר וחקר. מה לומדים במסלול המואץ?

 • הרחבת תוכנית הלימודים המחייבת של משרד החינוך והעמקה בה.
 • עיבוי שעות הוראת המתמטיקה, האנגלית והמדעים.
 • תוכנית העשרה מגוונת כגון הרצאות אורח, סיורים לימודיים ובכל סמסטר התמקדות באחד מתחומי מדעי החברה והמדעים המדויקים (אסטרופיזיקה, רובוטיקה, חוק ומשפט, פסיכולוגיה, סוציולוגיה ועוד…)

* לימוד מקצועות מדעי הרוח בהוראה רב תחומית באמצעות פרויקטים מונחים.

פרופיל בית הספר

חזון בית ספר “גלים” בשנת הלימודים תשע”ה

חזון בית הספר

מטרות בית הספר לשנת הלימודים תשע”ה

 • בית הספר יקדם למידה משמעותית ועדכנית , שתוביל להישגים לימודיים גבוהים, למימוש עצמי ולמצוינות.
 • בית הספר יכיל את רפורמות עוז לתמורה ואופק חדש – וימצה את יתרונותיהןבדגש למניעת נשירה סמויה וגלויה.

דברים שלא ידעתם …

 • לראשונה ,בבית הספר שתי רפורמות : “אופק חדש” ו”עוז לתמורה”.
 • משפחת “גלים” מתרחבת, 20 מורים חדשים מצטרפים.
 • שיתוף עם מכון הרטמן, “תוכנית בארי” – עלינו לשלב “יובל”, יותר השקעה שלנו מבחינה פדגוגית, יותר משאבים כלכליים לבית הספר.
 • השתלמות בית ספרית בהיקף של 30 שעות בימי ג’ בשעות 9-8.
 • שיתופי פעולה עם חברת קוואלקום ואלביט בתחומי המדעים והטכנולוגיה.
 • הצטרפות לתוכניות התקשוב שלב בסיסי.
 • בשנת הלימודים תשע”ה ילמדו כ- 770 תלמידים בבית הספר ב- 26 כתות אם + 1 כתת חנ”מ בשנתון ז’, סה”כ 27 כתות.
 • קבוצת נעל”ה בשנתון ט’ .
 • פרויקט מל”א בשנתון ח’.
 • כתות מתוקצבות מאגף שח”ר – תל”מ, אתג”ר ומב”ר.
 • מבנים : תוספת של שני מבנים ארעיים בשנתון ז’ –מחסור במקום.
 • מבנה התקשורת שופץ ושונה .
 • מבנה חדש ללימודי האלקטרוניקה והחשמל (צמוד למבנה התקשורת)
 • כתות סוידו ושופצו בהתאם לצורך.
 • נוספו 7 מערכות שמע ומכשירי ברקו (מערכת אחת בכל שנתון ) קבועים בכתות.
 • בשנתון יוד –אין בגרויות חיצוניות , יש הערכה פנים בית ספרית.
 • כלל תלמידי שנתון יוד לומדים מקצוע מדעי אחד בהיקף של 1 ו/או 5 יח”ל.
 • כלל תלמידי שנתון יוד לומדים תרבות ישראל כמקצוע הרחבה בתרבות כללית.
 • מסלולי לימוד חדשים : מגמת אמנויות העיצוב , מחול ,ערבית וכימיה.
 • כלל התלמידים נדרשים לעבודה במשק.

לצפייה במצגת בגירסה המלאה (PDF) לחצו כאן
לצפייה בתקנון הבית ספרי המעודכן לשנת 2014 לחץ כאן

יוליה ארגמן – מנהלת בית הספר