אמנת ביה”ס (תקנון בית הספר גלים) כפר גלים

  • נפתחה ההרשמה לפנימייה תשעח
תמונת הנושא של העמוד

 

תקנון בית ספרי

ביה”ס העל יסודי “גלים” הנו מוסד חינוכי. כמוסד חינוכי נדרש הצוות החינוכי לקבוע נורמות התנהגות ותפקוד ראויים לצד עשייה חינוכית ולימודית, עליו לשמש דוגמה ביישום העקרונות החינוכיים ובחינוך לקראתם.

על מנת שנוכל לחנך לאהבת הדעת, התרבות, האדם והסביבה ועל מנת לקיים בבית ספרנו אורח חיים המתאים לערכים בהם אנו מאמינים, יש ליצור שקיפות ושפה אחידה בתוך ביה”ס בין מורים, לתלמידים ולהורים, ולשמור על נורמות וכללים של “עשה ואל תעשה”.

התקנון הבית ספרי מבוסס על ערך כבוד הדדי בין כל השותפים לקהילת ביה”ס והוא מושתת על תקנות ונהלים בכפיפות מלאה לחוזרי המנכ”ל של משרד החינוך, לכל תקנה נוסח מדרג תגובות במקרה של הפרת ההתנהגויות המצופות.

אנו תקווה שכל אחד מבאי ביה”ס ימצא את הדרך להשתלב כראוי בחיי בית הספר, תוך קיום הנהלים והתקנות. במידה ונממש את התקנון כהלכה, יתאפשר לכולם לחוש בבית הספר מוגנות, וודאות ובטחון ומכאן כולנו נצמח.

בברכה,
הנהלת ביה”ס
והצוות החינוכי

לצפייה בתקנון הבית ספרי המעודכן לשנת תשפ”ד (2023-2024)