אזרחות

  • נפתחה ההרשמה לפנימייה תשעח
    נפתחה ההרשמה לפנימייה תשעח
תמונת הנושא של העמוד

משימות מתוקשבות לשעת חירום

שכבה תרגיל מייל ליצירת קשר
שכבת י”ב למשימה המתוקשבת irisdorson@gmail.com
שכבת י”ב מב”ר למשימה המתוקשבת ziva2810@gmail.com