הרפת

תמונת הנושא של העמוד

משמש כענף רווחי בכפר ובנוסף כסביבה לימודית חווייתיות ומאתגרת עבור תלמידי וחניכי הכפר. הענף מציע היכרות רחבה עם תהליך גידול הפרה והחליבה פרט: החל מלידת העגל ועד לביצוע החליבה בפועל.